Media-no-image

Seminarium om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 10:00 CEST

Vid ett seminarium den 3 juni presenteras AFA Försäkrings årligen återkommande rapport om utvecklingen av allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Rapporten är den mest heltäckande i sitt slag och bygger på AFA Försäkrings unika skadedatabas.

I årets rapport presenteras utvecklingen över tid för arbetsskador och långa sjukfall. Risken att drabbas av ett allvarligt arbetsolycksfall eller ett långvarigt sjukfall redovisas fördelat på kön, yrke, län, sektor och ålder. Dessutom presenteras de vanligaste orsakerna till arbetsolycksfall och dess konsekvenser i form av allvarlighetsgrad. De långa sjukfallen redovisas per diagnosgrupp.

Rapporten presenteras av Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor AFA Försäkring och analytikerna Anna Weigelt, Mats Åhlgren och Thomas Åkerström.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast den 2 juni.

Tid: Onsdagen den 3 juni kl 08:30-10:00

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18 

Kontakt: Camilla Arvenberg, 08-696 41 48, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Vid ett seminarium den 3 juni presenteras AFA Försäkrings årligen återkommande rapport om utvecklingen av allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Rapporten är den mest heltäckande i sitt slag och bygger på AFA Försäkrings unika skadedatabas.

Läs vidare »
Media-no-image

Seminarium: Psykosociala faktorer, livsstil, och hjärt-kärlhälsa

Nyheter   •   2015-05-18 14:16 CEST

I ett forskningsprojekt som AFA Försäkring varit med och finansierat har olika aspekter av stress och livsstil som riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar och fetma studerats. Det rör sig om komplexa samband där kulturella faktorer är av stor betydelse. Projektet är en del av den internationella studien PURE (Prospective Urban Rural Epidemiologic study) och omfattar nästan 4 000 personer från Sverige.

Professor Annika Rosengren har lett det svenska forskningsteamet. Vid ett seminarium hos AFA Försäkring presenterar hon några av studiens resultat.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg senast den 21 maj.

Tid: den 22 maj 08:30-10:00
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00

Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt: Camilla Arvenberg, pressassistent AFA Försäkring, 08 696 41 48, 070 814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

I ett forskningsprojekt som AFA Försäkring varit med och finansierat har olika aspekter av stress och livsstil som riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar och fetma studerats. Det rör sig om komplexa samband där kulturella faktorer är av stor betydelse.

Läs vidare »
Vaocvx2rrafftoagmarp

Hjärtsäkra Sverige utnämnt till årets företagssamarbete av FRII

Nyheter   •   2015-05-06 13:07 CEST

​Vid årets Insamlingsforum tilldelades Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige priset för årets företagssamarbete. Kampanjen, som drivs under tre år tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring, har som mål att dubblera antalet hjärtstartare i samhället och att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning för att rädda fler liv.

Media-no-image

Trafikförvaltningen förlänger 20 000 kvm med AFA Fastigheter på Kungsholmen

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 09:00 CEST

AFA Fastigheter och Trafikförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting har kommit överens om en 7-årsförlängning i fastigheterna Gångaren 14 och Gångaren 19 på Lindhagensgatan inom västra Kungsholmen i Stockholm.

I samband med förlängningen tas en grön bilaga med i avtalet vars miljöambitioner är i linje med båda parters uttalade klimatfrämjande mål och visioner.

- Vi är oerhört glada att vi lyckats erbjuda Trafikförvaltningen en fortsatt väl anpassad lösning för sitt lokalbehov som gör att de sitter kvar på Lindhagensgatan 100 säger Per Orrestig, Fastighetschef på AFA Fastigheter.

Avtalet som nu slutits med AFA Fastigheter ger oss möjlighet att långsiktigt fokusera på den egna verksamheten och tillsammans ta ett ansvar för vår miljö genom en grön bilaga i enlighet med bådas våra uppsatta mål och visioner säger Förvaltningschef Anders Lindström på Trafikförvaltningen.

Mer information:

Per Orrestig, Fastighetschef, AFA Fastigheter, 08-696 47 03, per.orrestig@afafastigheter.se

AFA Fastigheter förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder – främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighetsbeståndet består av cirka 550 000 kvm till ett värde av cirka 22 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

AFA Fastigheter och Trafikförvaltningen inom Stockholms Läns Landsting har kommit överens om en 7-årsförlängning i fastigheterna Gångaren 14 och Gångaren 19 på Lindhagensgatan inom västra Kungsholmen i Stockholm.

Läs vidare »
Zxq4rgtec7h9nm7snkr2

Ny kunskap för att bättre förebygga och behandla ”onda knän”

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 09:00 CEST

Knäledsartros är ett lidande som kan leda till långtidssjukskrivningar. Jan Henriksson, Karolinska institutet, får 3 123 000 kronor för att ta fram kunskap om muskler och rörelser hos drabbade, som gör att man kan skräddarsy fysisk träning för att minska besvären, och även bli bättre på att förbygga.

Media-no-image

​Nära 12 miljoner kronor till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 09:00 CEST

AFA Försäkring anslår sammanlagt 11 805 000 kronor till fyra nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, varav tre projekt inom stressforskning och ett inom fysiologi. Gemensamt för all forskning som AFA Försäkring stödjer är att den bidrar till praktisk nytta i arbetslivet.

AFA Försäkring är Sveriges största forskningsfinansiärer inom arbetsmiljö och hälsa. Varje år satsas ungefär 150 miljoner på stöd till forskning och utveckling. Vid denna anslagsomgång går nära 12 miljoner till forskare verksamma vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Umeå universitet.

Vad betyder den totala stressen hemma och på arbetet för unga kvinnors ohälsa?

Unga kvinnor har stått för den största ökningen av ohälsa på grund av stress de senaste åren. Varför är det så? Hur hänger stressrelaterad sjukfrånvaro ihop med den totala arbetsbelastningen, hemma och på jobbet, deltidsarbete och livsstil? Victoria Blom, Karolinska Institutet, får 3 000 000 kronor för att undersöka detta

Victoria Blom, Karolinska Institutet, enheten för Försäkringsmedicin vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, 070-721 30 29, victoria.blom@ki.se

Jobbstress och åderförkalkning – orsak till hjärtinfarkt och stroke?

Arbetsrelaterad stress ökar risken för hjärtinfarkt och troligen även för stroke. Detta kan bero på att stressen också ökar risken för åderförkalkning. Professor Kjell Torén, Göteborgs universitet, får3 687 000kronor för att studera 5 000 människor när det gäller stress och åderförkalkning i kärl kopplade till hjärta och hjärna.

Kjell Torén professor, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, 031-786 6262, 0702-19 07 11, kjell.toren@amm.gu.se

Påverkar pedagogiken hur stressigt och bullrigt det är i förskolan?

Höga ljudnivåer i kombination med stress gör förskolan till en krävande arbetsmiljö. Vad betyder den pedagogik man använder för bullret och stressen? Fredrik Sjödin, Umeå universitet, får1 995 000 kronor för att undersöka detta, genom att studera arbetet på 16 förskolor i fyra kommuner och mäta effekterna för de anställda.

Fredrik Sjödin, Institutionen för psykologi, 090-786 94 09, fredrik.sjodin@umu.se

Ny kunskap för att bättre förebygga och behandla ”onda knän”

Knäledsartros är ett lidande som kan leda till långtidssjukskrivningar. Jan Henriksson, Karolinska institutet, får 3 123 000kronor för att ta fram kunskap om muskler och rörelser hos drabbade, som gör att man kan skräddarsy fysisk träning för att minska besvären, och även bli bättre på att förbygga.

Jan Henriksson, professor, Karolinska institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, 08-52 48 75 60, Jan.Henriksson@ki.se

Mer information:

Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60, Susanna.StymneAirey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

AFA Försäkring anslår sammanlagt 11 805 000 kronor till fyra nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, varav tre projekt inom stressforskning och ett inom fysiologi. Gemensamt för all forskning som AFA Försäkring stödjer är att den bidrar till praktisk nytta i arbetslivet.

Läs vidare »
C5ipsguxj3fzubvo9mxq

​Påverkar pedagogiken hur stressigt och bullrigt det är i förskolan?

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 09:00 CEST

Höga ljudnivåer i kombination med stress gör förskolan till en krävande arbetsmiljö. Vad betyder den pedagogik man använder för bullret och stressen? Fredrik Sjödin, Umeå universitet, får 1 995 000 kronor för att undersöka detta, genom att studera arbetet på 16 förskolor i fyra kommuner och mäta effekterna för de anställda.

Vjs1tf6ofy6vi9xzv1pr

​Vad betyder den totala stressen hemma och på arbetet för unga kvinnors ohälsa

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 09:00 CEST

Unga kvinnor har stått för den största ökningen av ohälsa på grund av stress de senaste åren. Varför är det så? Hur hänger stressrelaterad sjukfrånvaro ihop med den totala arbetsbelastningen, hemma och på jobbet, deltidsarbete och livsstil? Victoria Blom, Karolinska Institutet, får 3 miljoner kronor för att undersöka detta.

Vdubvh0dsbxcmysncc6z

​Jobbstress och åderförkalkning – orsak till hjärtinfarkt och stroke?

Pressmeddelanden   •   2015-04-27 09:00 CEST

Arbetsrelaterad stress ökar risken för hjärtinfarkt och troligen även för stroke. Detta kan bero på att stressen också ökar risken för åderförkalkning.Professor Kjell Torén, Göteborgs universitet, får 3 687 000 kronor för att studera 5 000 människor när det gäller stress och åderförkalkning i kärl kopplade till hjärta och hjärna.

Drm2rx03anrquxwbjwkr

Ersättningskollen är Årets innovation i Insurance Awards 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 09:00 CEST

Webbtjänsten ersättningskollen.se har fått pris som årets innovation i Insurance Awards 2015. Priset går till den innovation som varit nyskapande och lanserats eller haft effekt under det senaste året

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • Pressinformation
  • caroline.rylander@afaforsakring.se
  • 08-696 42 63
  • 0708-15 49 05
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring

Om AFA Försäkring

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.