Amp2wolntzfsrzrtxsmo

Två miljoner till yngre forskare inom arbetsmiljö

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 10:00 CET

AFA Försäkring har beslutat att ge Tekn. Dr Cecilia Berlin post-doc stöd på två miljoner kronor, för att undersöka hur nutida sociala hållbarhetsutmaningar kan översättas till konkreta designkriterier för arbetsplatser där både yngre och äldre arbetar.

Media-no-image

Kvinnor oftare långtidssjukskrivna efter cancerdiagnos- högst risk för; livsmedelsarbete, tandvårdsarbete och övrigt industriellt arbete

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 11:45 CET

Cancer är den tredje största diagnosgruppen bakom långa sjukskrivningsfall i Sverige. Störst risk att bli långvarigt sjukskriven till följd av en cancerdiagnos löper kvinnor. Kvinnornas risk är 77 procents högre än männens. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som presenterades vid ett seminarium den 11 december.

I genomsnitt blir 1,6 kvinnor per 1 000 sysselsatta årligen långvarigt sjukskrivna till följd av en cancerdiagnos. Motsvarande siffra för män är 0,9. Av de sjukskrivna har 27 procent diagnostiserats med bröstcancer, det gör bröstcancer till den vanligaste cancerdiagnosen som leder till en långvarig sjukskrivning. För män är den enskilt vanligaste diagnosen maligna tumörer i matsmältningsorganen, denna cancersjukdom utgör 23 procent av de manliga cancerdiagnoserna.

Skillnaderna mellan rangordningen av diagnoser mellan sjukskrivna och antalet diagnosticerade cancerfall enligt socialstyrelsen beror på att olika cancerformer kräver olika behandlingslängd, men också på att insjuknandeåldern skiljer mellan cancertyper. T.ex. får hälften av de insjuknande i prostatacancer diagnosen efter 70 års ålder, vilket förklarar varför de flesta fallen inte återfinns bland AFA Försäkrings försäkrade.

Det finns även skillnader i risken att drabbas av långvarig sjukfrånvaro till följd av en cancerdiagnos mellan yrkesgrupper. Bland kvinnor är yrkesgrupperna med högst risk; livsmedelsarbete, tandvårdsarbete och övrigt industriellt arbete. I yrkesgruppen livsmedelsarbete är kvinnors risk 2,7 fall per 1 000 sysselsatta, för gruppen tandvårdsarbete är risken 2,6 och för gruppen övrigt industriellt arbete 2,5.

Den yrkesgrupp som har högst risk bland männen är övrigt industriellt arbete med en risk på 1,6 fall per 1 000 sysselsatta. Därefter kommer grupperna livsmedelsarbete och undersköterskor, sjukvårdsbiträden och ambulanssjukvårdare. För dessa yrkesgrupper är risken 1,4.

Möjliga förklaringar till skillnader mellan yrkesgrupper kan vara skillnader i yrkesspecifika exponeringar, skillnader i livsstil mellan yrkesgrupper och att samma diagnos kan orsaka olika långa sjukskrivningsperioder beroende på arbetsuppgifter.

Rapporten baseras på statistik om sjukförsäkringsärenden ur AFA Försäkrings skadedatabas under perioden 2007-2012. Skadedatabasen är en unikt omfattande kunskapskälla om arbetsskador och sjukskrivningsfall i Sverige.

Mer information:
Anna Weigelt, analytiker, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Cancer är den tredje största diagnosgruppen bakom långa sjukskrivningsfall i Sverige. Störst risk att bli långvarigt sjukskriven till följd av en cancerdiagnos löper kvinnor. Kvinnornas risk är 77 procents högre än männens. Det visar en ny rapport från AFA Försäkring som presenterades vid ett seminarium den 11 december.

Läs vidare »
Media-no-image

Fyra av tio reseföretag har hjärtstartare ombord

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 10:43 CET

Fyra av tio reseföretag har hjärtstartare ombord på alla sina fordon. Det visar Hjärt‑Lungfondens enkätundersökning inför julhelgens resor. Undersökningen har gjorts bland företag som kör tåg, färjor, flyg och bussar i rikstäckande trafik och till våra grannländer.

– Forskning visar att en hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död när någon drabbas av plötsligt hjärtstopp. Med hjärtstartare i kollektivtrafiken ökar möjligheterna till snabba insatser som räddar liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
 
Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp men bara runt 500 överlever. Forskning har visat att den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt, desto större chans.

Inför jul- och nyårshelgen, då många reser till nära och kära, har Hjärt-Lungfonden undersökt hur många resebolag i Sverige som installerat hjärtstartare ombord på sina passagerarfordon. Undersökningen visar att fler än fyra av tio bolag, 42 procent, har hjärtstartare på alla sina fordon. 16 procent av företagen har hjärtstartare på en del av fordonen, medan 42 procent saknar hjärtstartare på samtliga fordon.

Hjärt-Lungfondens undersökning omfattar bolag med tåg, färjor, flyg och bussar i rikstäckande kollektivtrafik samt linjer till Norge, Danmark och Finland. I undersökningen utmärker sig färjorna positivt. Samtliga deltagande färjeföretag uppger att de har hjärtstartare på alla sina passagerarfartyg.

– Vi hoppas att alla företag med tåg, flyg och bussar i Sverige följer färjetrafikens goda exempel och installerar hjärtstartare. Reseföretagen kan rädda liv med hjärtstartare ombord och utbildad personal, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

 Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat oväntat stannar. Man blir medvetslös och slutar andas. Sedan 2005 har antalet personer som överlever plötsligt hjärtstopp ökat från 200 till 500. Hjärt‑Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod. För att få igång ett hjärta som har stannat behövs hjärt-lungräddning och en hjärtstartare, helst under de första tre minuterna efter hjärtstoppet. Hjärtstartare är självinstruerande och enkla att använda.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Hjärtstartare med mera

Fakta om undersökningen
- Hjärt-Lungfondens enkätundersökning om hjärtsäkerheten på kollektiva kommunikationer genomfördes i oktober 2014.

- Undersökningen omfattar företag med flyg, färjor, tåg och bussar i rikstäckande trafik samt linjer till Norge, Danmark och Finland.

- 42 procent av reseföretagen har hjärtstartare på alla sina fordon. 16 procent har hjärtstartare på en del av fordonen, medan 42 procent saknar hjärtstartare på samtliga fordon.

- 19 företag besvarade enkäten och svarsfrekvensen var 63 procent.


Om kampanjen Hjärtsäkra Sverige
Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att:
- dubblera antalet hjärtstartare i samhället
- utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning
- genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp. 
Läs mer på hjart-lungfonden.se/180sekunder

Fakta om plötsligt hjärtstopp
500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. Antalet överlevande har sedan 2005 ökat från 200 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Vid plötsligt hjärtstopp slutar hjärtat oväntat att pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas. Forskningens mål inom 10 år är att öka antalet överlevande genom att hitta orsakerna till hjärtstopp, förebygga insjuknande och utveckla ny behandling.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Så använder du en hjärtstartare
1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen, tryck på knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Fyra av tio reseföretag har hjärtstartare ombord på alla sina fordon. Det visar Hjärt Lungfondens enkätundersökning inför julhelgens resor. Undersökningen har gjorts bland företag som kör tåg, färjor, flyg och bussar i rikstäckande trafik och till våra grannländer.

Läs vidare »
Media-no-image

Seminarium: Sjukskrivning vid cancerdiagnoser

Pressmeddelanden   •   2014-12-04 10:00 CET

Cancer är den tredje största diagnosgruppen bakom långa sjukskrivningsfall i Sverige. Varje år drabbas cirka 3 300 av de försäkrade hos AFA Försäkring av cancer med en långvarig sjukskrivning som följd.

En helt ny rapport från AFA Försäkring redovisar hur de olika cancerdiagnoserna är fördelade på kön, typ av cancersjukdom och yrkesgrupp. Rapporten presenteras av Anna Weigelt, analytiker AFA Försäkring.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast den 10 december.

Tid: torsdagen den 11 december kl. 08:30-10:00

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Kontakt: Camilla Arvenberg, pressassistent AFA Försäkring, 08-696 41 48,

070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Cancer är den tredje största diagnosgruppen bakom långa sjukskrivningsfall i Sverige. Varje år drabbas cirka 3 300 av de försäkrade hos AFA Försäkring av cancer med en långvarig sjukskrivning som följd.

Läs vidare »
Media-no-image

Hjärtsäker turné kommer till Bostadsmässan i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 08:29 CET

Under Bostadsmässan i Göteborg den 21-22 november får alla som vill möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige gästar mässan för att öka kunskaperna om livräddning vid plötsligt hjärtstopp.

– Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har 75 procents chans att överleva. Ju fler hjärtstartare som finns i samhället, desto fler liv kan vi rädda, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige är ute på en landsomfattande turné för att öka kunskapen om hjärtstartare och hjärt-lungräddning. I Hjärtsäkra Sveriges turnévagn finns möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Under Bostadsmässan i Göteborg bemannas vagnen av Servicia Medical, ett av de utbildningsföretag som Hjärt-Lungfonden samarbetar med i kampanjen.

I Sverige finns i dag närmare 10 000 registrerade hjärtstartare, varav omkring 1 622 i Västra Götalands län, enligt Sveriges Hjärtstartarregister. Västra Götaland hamnade i somras på delad trettonde plats i Hjärt‑Lungfondens rankning av hjärtsäkerhet. I länet fanns då 0,88 registrerade hjärtstartare per 1 000 invånare, jämfört med 0,92 hjärtstartare per 1 000 invånare i hela Sverige.

– Företagen i Västra Götaland kan göra en stor insats för länets invånare genom att installera och registrera hjärtstartare samt utbilda sin personal, säger Kristina Sparreljung.

För att få igång ett hjärta som har stannat behövs hjärt-lungräddning och en hjärtstartare, helst under de första tre minuterna efter hjärtstoppet. Därför är det viktigt att alla har nära till en hjärtstartare.

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat helt oväntat stannar. Man blir medvetslös och slutar andas. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp, varav cirka 500 överlever. Sedan 2005 har antalet överlevande ökat från 200 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

För mer information, kontakta gärna: 
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se
Mattias Bodin, Servicia Medical, tel. 070-689 53 77, mattias.bodin@servicia.se

Pressbilder:
- Hjärtstartare
- Hjärt-lungräddning på docka
- Turnévagn Hjärtsäkra Sverige

Hjärtsäker rankning
Placering Län Hjärtstartare per 1 000 invånare
1 Jämtland 1,78
2 Gotland 1,73
3 Jönköpings län 1,66
3 Västernorrland 1,66
5 Kronoberg 1,58
6 Dalarna 1,22
6 Västmanland 1,22
8 Blekinge 1,16
9 Kalmar län 1,07
10 Sörmland 1,05
11 Östergötland 0,95
12 Gävleborg 0,90
13 Västerbotten 0,88
13 Västra Götaland 0,88
15 Norrbotten 0,84
16 Halland 0,83
17 Skåne 0,79
17 Örebro län 0,79
19 Värmland 0,73
20 Stockholms län 0,66
20 Uppsala län 0,66
Hela riket 0,92

Källa: Sveriges Hjärtstartarregister

Om kampanjen Hjärtsäkra Sverige
Hjärt-Lungfonden driver kampanjen Hjärtsäkra Sverige tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen, som pågår till och med 2015, är bland annat att:
- dubblera antalet hjärtstartare i samhället
- utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning
- genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp. 

Hjärtsäkra Sverige på turné 2014
17 juli: Östersjöfestivalen, Karlshamn
2 augusti: Tough Race, Borlänge
12 augusti: Göteborgs kulturkalas
23 augusti: Sävsjö Celebration
4–6 september: Entreprenad Live – mässan för entreprenad, bygg- och anläggningsbranschen, Göteborg
7 september: Prins Daniels lopp, Stockholm
22–23 oktober: Gilla jobbet-mässan, Stockholm
21-22 november: Bostadsmässan, Göteborg
30 november-7 december: Världscupen i skidskytte, Östersund

Fakta om plötsligt hjärtstopp
500 överlever. Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer. Antalet överlevande har sedan 2005 ökat från 200 till 500. Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.

Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar därefter att andas.

Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.

Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger instruktioner till användaren.

Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans. 

Många frågetecken. Åderförfettning och ett 20-tal olika hjärtsjukdomar kan ligga bakom plötsligt hjärtstopp, men man behöver forska mer kring orsakerna och om varför vissa drabbas. Forskningens mål inom 10 år är att öka antalet överlevande genom att hitta orsakerna till hjärtstopp, förebygga insjuknande och utveckla ny behandling.

Symbol visar vägen. Den internationella symbolen för hjärtstartare ska finnas överallt där en hjärtstartare är placerad.

Så använder du en hjärtstartare

1. Starta hjärtstartaren och följ dess instruktioner.
2. Ta bort kläderna från personens bröstkorg.
3. Sätt fast elektroderna på bröstet enligt bilderna.
4. Om defibrillering rekommenderas: rör inte personen, tryck på knappen.*
5. Fortsätt med hjärt-lungräddning tills du blir avlöst eller personen visar tydliga livstecken.

* Hjärtstartaren är halvautomatisk och ger fortlöpande instruktioner. Genom att analysera hjärtats tillstånd kan hjärtstartaren dela ut en elstöt om den känner av att det behövs.


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Under Bostadsmässan i Göteborg den 21-22 november får alla som vill möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige gästar mässan för att öka kunskaperna om livräddning vid plötsligt hjärtstopp.

Läs vidare »
Media-no-image

Kairos Future flyttar in i Klarabergshuset

Pressmeddelanden   •   2014-11-19 10:00 CET

Det internationella konsult- och analysföretaget Kairos Future blir ny hyresgäst i Klarabergshuset på Västra Järnvägsgatan 3.

Kairos Future har suttit på Vasagatan i över 20 år, men har sedan flera år letat efter en ny och mer optimal lösning. I de nya lokalerna högst upp i Klarabergshuset får Kairos Future en kontorsyta på 674 kvm, med hög teknisk standard, generös takhöjd och utsikt över centrala Stockholm.

-Jag är glad att AFA Fastigheter kan erbjuda dessa exklusiva kontorslokaler i bästa kommunikationsläge till ett starkt varumärke som Kairos Future. Vi hälsar dem varmt välkomna, säger Jenny Hallberg, fastighetsförvaltare på AFA Fastigheter.

Innan inflyttningen i februari kommer vi på AFA Fastigheter att totalrenovera lokalerna och skräddarsy dem efter Kairos Futures önskemål. Resultatet kommer bli ett mycket modernt och flexibelt kontor i en representativ fastighet. Under året kommer fastigheten dessutom att bli miljöklassad enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Mer information:
Jenny Hallberg, AFA Fastigheter, fastighetsförvaltare, jenny.hallberg@afafastigheter.se, 0708-14 27 49

AFA Fastigheter förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder – främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighetsbeståndet består av cirka 500 000 kvm till ett värde av cirka 22 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Det internationella konsult- och analysföretaget Kairos Future blir ny hyresgäst i Klarabergshuset på Västra Järnvägsgatan 3.

Läs vidare »
Media-no-image

Långvarigt nattarbete medför ökad risk för bröstcancer

Pressmeddelanden   •   2014-11-14 09:00 CET

Kvinnor som arbetar natt i mer än 20 år löper en markant ökad risk för att drabbas av bröstcancer, det visar resultaten av Torbjörn Åkerstedts forskning, som presenteras idag vid ett seminarium hos AFA Försäkring.

Forskningen visar att kvinnor upp till 60 års ålder som arbetat på natten i 20 år eller mer tillhör en högriskgrupp för att drabbas av bröstcancer. Risken för att drabbas ökar från 2 procent vid normala arbetstider till 3,5 procent vid nattarbete. Vid nattarbete under en kortare period upptäcktes inga tydliga samband. Tillsammans med tidigare forskning tyder forskningsresultaten på att arbetstider som inkluderar nattarbete under en längre tid medför en ökad risk för bröstcancer hos kvinnor.

Genom en långsiktig studie analyserades i vilken utsträckning 13 000 kvinnor från det så kallade tvillingregistret arbetat på nätterna. För att kartlägga bröstcancersjukdomars förekomst följdes resultaten från tvillingregistret upp i cancerregistret med justering för en rad demografiska och cancerrelaterade exponeringsvariabler. Vid jämförelsen mellan hela gruppen exponerade och oexponerade förelåg ingen tydlig skillnad i risk. Det är först med hänsyn till expositionstiden d.v.s. antal år med nattarbete, som en överrisk för bröstcancer uppstår.

Definitionen av nattarbete i denna studie är arbetstid som innefattar de fyra timmarna mellan klockan 00 och 04. Både permanent nattarbete och växling mellan dag och natt definieras som nattarbete.

Mer information:
Torbjörn Åkerstedt, professor, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, 08 553 789 47, 070 630 41 35,
torbjorn.akerstedt@ki.se
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08 696 41 60,
susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 070 815 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Kvinnor som arbetar natt i mer än 20 år löper en markant ökad risk för att drabbas av bröstcancer, det visar resultaten av Torbjörn Åkerstedts forskning, som presenteras idag vid ett seminarium hos AFA Försäkring.

Läs vidare »
Media-no-image

Seminarium: Förändringar i sjukfrånvarons nivå

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 15:00 CET

Med bakgrund av den kraftiga variation i sjukskrivning som kännetecknat perioden från 1980 fram till idag presenterar Försäkringskassan på uppdrag av regeringen en ny rapport om sjukfrånvarons utveckling, utifrån befintlig forskning och egna analyser.

Rapporten innefattar en analys av folkhälsans utveckling, väsentliga förklaringar utöver regelförändringar, förändringar i tillämpningen av sjukförsäkringen och en jämförelse med andra länder.

En högst relevant fråga är om de regeländringar som vidtagits sedan 2008 är tillräckliga för att förebygga en återgång till det utvecklingsmönster, med kraftiga upp- och nedgångar, som kännetecknat sjukfrånvaron fram till i dag.

Rapporten presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring av Patric Tirmén, utredare/analytiker och Peje Bengtsson, utredare/analytiker, Försäkringskassan.

Tid: onsdagen den 19 november mellan kl. 08:30-10:00.Kaffe och smörgås serveras från kl. 08:00

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Med bakgrund av den kraftiga variation i sjukskrivning som kännetecknat perioden från 1980 fram till idag presenterar Försäkringskassan på uppdrag av regeringen en ny rapport om sjukfrånvarons utveckling, utifrån befintlig forskning och egna analyser.

Läs vidare »
Hvdisch30impqsgfw3mo

Mät och förebygg farliga vibrationer med hjälp av mobilapp

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 10:00 CET

En halv miljon arbetare som håller i maskiner eller kör fordon ska kunna minska risken för vibrationsskador, med hjälp av dagliga mätningar med en sockerbitsstor mätare och en mobiltelefon. Lage Burström vid Umeå universitet får 2 773 000 kronor för ett forskningsprojekt som har detta som mål.

Pk9t0vyvmn6suelui8yu

New Public Management och arbetsmiljön i socialtjänsten

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 10:00 CET

New Public Management, NPM, de omdiskuterade nya styr-och ledningsmetoderna inom offentlig sektor, har på senare år förändrat arbetsvillkoren i socialtjänsten. Wanja Astvik, Stockholms universitet, får 2 995 000 kronor för att undersöka vad som har hänt med socialsekreterarnas hälsa och arbetsmiljö –och utveckla ett mätinstrument för den psykosociala arbetsmiljön.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • Pressinformation
  • caroline.rylander@afaforsakring.se
  • 08-696 42 63
  • 0708-15 49 05
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring

Om AFA Försäkring

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.