Drm2rx03anrquxwbjwkr

Ersättningskollen är Årets innovation i Insurance Awards 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 09:00 CEST

Webbtjänsten ersättningskollen.se har fått pris som årets innovation i Insurance Awards 2015. Priset går till den innovation som varit nyskapande och lanserats eller haft effekt under det senaste året

Media-no-image

Ytterligare nominering för Ersättningskollen

Nyheter   •   2015-04-16 17:36 CEST

Ersättningskollen, som är ett samarbete mellan Svensk Försäkring Försäkringskassan och AFA Försäkring, vann i fjol Digital Communication Awards samt UX-Awards. Nu kan Ersättningskollen kamma hem ytterligare en utmärkelse.

Ersättningskollen är nominerad till Guldlänken 2015, The Swedish eGovernment Awards. Under våren ska tre finalister utses bland tolv semifinalister. Den slutliga vinnaren presenteras den 2 juni under konferensen Offentliga Rummet i Visby vid en prisutdelning ledd av Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister. Läs mer om Guldlänken här

Ersättningskollen är nominerad till Guldlänken 2015, The Swedish eGovernment Awards. Under våren ska tre finalister utses bland tolv semifinalister. Den slutliga vinnaren presenteras den 2 juni under konferensen Offentliga Rummet i Visby vid en prisutdelning ledd av Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och it-minister.

Läs vidare »
Media-no-image

Seminarium: Sjukdomar i muskler och skelett

Pressmeddelanden   •   2015-04-15 13:05 CEST

Sjukdomar i muskler och skelett, så kallade muskuloskeletala diagnoser, är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i AFA Försäkrings sjukförsäkringskollektiv. I en ny rapport har allvarliga sjukfall på grund av sjukdomar i muskler och skelett under perioden 2005-2014 analyserats. 

Rapporten presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 22 april. Vid seminariet redovisas bland annat sjukfall fördelat på yrkesgrupp, kön och ålder.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast den 21 april.

Tid: onsdagen den 22 april kl. 08:30-10:00

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Kontakt: Camilla Arvenberg, pressassistent AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Sjukdomar i muskler och skelett är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i AFA Försäkrings sjukförsäkringskollektiv. I en ny rapport har allvarliga sjukfall på grund av sjukdomar i muskler och skelett analyserats. Rapporten presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 22 april.

Läs vidare »
Svw6ulxl2xg9gd8vclz3

Seminarium om behovet av ett förlängt och hållbart arbetsliv

Nyheter   •   2015-04-15 10:00 CEST

Som ett led i Arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken, anordnar Arbetsmarknadsdepartementet i samarbete med AFA Försäkring tre kunskapsseminarier. Det andra kunskapsseminariet hölls måndagen den 13 april på temat ett förlängt och hållbart arbetsliv.

Media-no-image

AFA Försäkring återbetalar AGS premier för år 2004

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 10:03 CET

AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse beslutade igår 2015 03 26 att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004. Dagens beslut innebär att ca 5 miljarder kronor betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner samt till Svenska Kyrkan, Pacta, KFS m.fl.

Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL ger kompletterande ersättning om man har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och om man omfattas av kollektivavtal.

Avgiftsbefrielseförsäkringen övertar arbetsgivarens betalning av pensionsavgiften till den anställdas avgiftsbestämda ålderspension enligt KAP-KL och AKAP-KL när han/hon får månadsersättning från AGS – KL eller arbetsskadelivränta enligt socialförsäkringsbalken.

Bakgrund

Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som har beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar på skadeår före 2008,vilket lett till avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget.


Återbetalning

Återbetalning av premier till arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner samt till Svenska Kyrkan, Pacta, KFS m.fl, kommer att ske genom Fora. De företag och organisationer inom ovan nämnda områden som berörs är sådana som hade ett försäkringsavtal via Fora 2004 där AGS-KL samt där avgiftsbefrielseförsäkringen ingick.Återbetalningen till kommuner, landsting och regioner kommer att äga rum under det sista kvartalet 2015. Till övriga arbetsgivare inom kommun och landstingsområdet, Svenska Kyrkan, Pacta, KFS m.fl kommer återbetalningen att ske under 2016.

Kontakt: Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, tel 08-696 42 63, 0708-15 49 05
Johan Ljungqvist, kommunikationschef, AFA Försäkring, tel 08-696 48 04

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

AFA Försäkring styrelse beslutade igår att betala tillbaka ca 5 miljarder kronor i premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen till arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner. Återbetalningen gäller 2004 års premier.

Läs vidare »
Media-no-image

Seminarium: Hälsofrämjande arbete med Lean

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 10:00 CET

I de flesta organisationer bedrivs det hälsofrämjande arbetet separat från verksamhetens övriga processer. I ett nytt projekt som finansierats av AFA Försäkring, har forskare studerat hur det hälsofrämjande arbetet för personalen istället kan integreras i ett managementsystem.

Vid seminariet redogör forskarna och representanter från Lasarettet i Enköping, där projektet genomfördes, hur integreringen gått till i praktiken. De presenterar bland annat vilka effekter integreringen har haft på medarbetarnas hälsa, arbetsförmåga och produktivitet.

Medverkande:
Terese Stenfors-Hayes, Forskare, Karolinska Institutet
Ulrica von Thiele Schwarz, Forskare, Karolinska Institutet
Hanna Augustsson, Doktorand, Karolinska Institutet
Anna Berg, Hälso- och arbetsmiljösamordnare, Lasarettet i Enköping
Emma Algell, Processledare Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Lasarettet i Enköping
Rikard Strömberg, Verksamhetsutvecklare, Lasarettet i Enköping

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast den 9 mars.

Tid:  fredagen den 10 april 08:30-10:00
Plats:  AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18 
Kontakt: Camilla Arvenberg, pressassistent AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

I de flesta organisationer bedrivs det hälsofrämjande arbetet separat från verksamhetens övriga processer. I ett nytt projekt som finansierats av AFA Försäkring, har forskare studerat hur det hälsofrämjande arbetet för personalen istället kan integreras i ett managementsystem. Vid seminariet presenteras bland annat hur integreringen gått till i praktiken.

Läs vidare »
Cnkuuzn5befivbmjvn01

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Nyheter   •   2015-03-12 17:02 CET

Vid ett seminarium hos AFA Försäkring presenterar den parlamentariska kommitténs ordförande, Gunnar Axén, kommitténs förslag till reformer och förändringar av sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

Media-no-image

Årets innovation: Ersättningskollen är nominerad i Insurance Awards 2015

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 16:43 CET

Ersättningskollen.se är nominerad i kategorin Årets innovation i försäkringsbranschen i Insurance Awards 2015. Priset går till den innovation som varit nyskapande och lanserats eller haft effekt under det senaste året. Prisutdelning är den 22 april på Berns i Stockholm.

Ersättningskollen är ett enkelt och unikt webbverktyg som ger en samlad bild över ditt försäkringsskydd om du skulle bli långvarigt sjuk eller råka ut för en arbetsskada. Tjänsten är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Svensk Försäkring och AFA Försäkring och lanserades den 18 mars 2014

Ersättningskollen har besökts av närmare 280 000 sedan lanseringen.

Insurance Awards 2015 http://www.svenskanyhetsbrev.se/Riskochforsakring/Insurance-Awards/


Ersättningskollen http://ersattningskollen.se/

Presskontakt

Försäkringskassan: 010-1169888

Svensk Försäkring: 08-52278503

AFA Försäkring 08‑6964263

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Ersättningskollen.se är nominerad i kategorin Årets innovation i försäkringsbranschen i Insurance Awards 2015. Priset går till den innovation som varit nyskapande och lanserats eller haft effekt under det senaste året. Prisutdelning är den 22 april på Berns i Stockholm.

Läs vidare »
Media-no-image

Fallolyckor vanligast bland kvinnor anställda inom kommun- och landstingssektorn

Pressmeddelanden   •   2015-03-10 09:00 CET

Fall är den  vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolycksfall. För kvinnor är  fallolyckor vanligast bland anställda inom kommun- och landstingssektorn, där  utgör den här typen av olyckor hela 46 procent av alla skador. Störst risk  löper kvinnor i åldersgruppen 56-64 år. Det visar en ny rapport om fallolyckor  i kommun- och landstingssektorn från AFA Försäkring, som presenteras vid ett seminarium  den 10 mars.

Rapporten baseras på statistik ur AFA Försäkrings skadedatabas. Skadedatabasen är en unikt omfattande kunskapskälla om arbetsskador i Sverige. Mer än fyra miljoner svenskar omfattas av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen.

Flest kvinnor som drabbas av en allvarlig arbetsolycka till följd av fall finns i yrkesgrupperna vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter m.fl. och personal på fritidshem och förskola. Bland männen är de mest utsatta yrkesgrupperna fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare m.fl. och lärare. Den vanligaste konsekvensen av en fallolycka är fraktur i arm, därefter fraktur i ben. Hälften av de allvarliga fallolyckorna leder till bestående men i form av medicinsk invaliditet. Graden av medicinsk invaliditet är i genomsnitt 3 procent.

Det är tydligt att den äldsta åldersgruppen, 56–64 år är hårdast drabbad av allvarliga arbetsolyckor till följd av fall. Kvinnor i åldersgruppen 56–64 år har en överrisk att drabbas som är lika med 2,2.Det betyder att de har en 2,2 gånger högre risk än kvinnor i genomsnitt i kommun- och landstingssektorn. Statistiken som presenteras i rapporten är mer detaljerad för kvinnor än för män. Detta beror på att hela 80 procent av de anställda i kommun- och landstingssektorn är kvinnor och det statistiska underlaget blir då större.

Rapporten baseras på ärenden som har gett ersättning från trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommuner och landsting under 2008-2013. Här finns rapporten att ladda ner i sin helhet

Mer  information:
Anna Weigelt, analytiker, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Michel Normark, chef Analys och  Försäkringsvillkor, 08-696 45 90, michel.normark@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef,  AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Fall är den vanligaste orsaken till allvarliga arbetsolycksfall. För kvinnor är fallolyckor vanligast bland anställda inom kommun- och landstingssektorn, där utgör den här typen av olyckor hela 46 procent av alla skador. Det visar en ny rapport om fallolyckor i kommun- och landstingssektorn från AFA Försäkring, som presenteras vid ett se-minarium den 10 mars.

Läs vidare »
Xfdnbb7p93wyztrnsc6f

Fyra gånger fler överlever hjärtstopp

Nyheter   •   2015-03-09 08:20 CET

Antalet svenskar som överlever plötsligt hjärtstopp ökar och har mer än fyrdubblats på 20 år. Det visar statistik som Hjärt-Lungfonden presenterar i dag. Trots den positiva utvecklingen dör fortfarande de allra flesta som drabbas.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • Pressinformation
  • catjrolikkeojvmzpene.rvzylltvghlanqxkyder@afkzafsrorsakrfiing.se
  • 08-696 42 63
  • 0708-15 49 05
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring

Om AFA Försäkring

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.