Wlc6hg9bwkmxkayys4ev

På fredag är det ForskarFredag

Nyheter   •   2015-09-23 10:00 CEST

AFA Försäkring sponsrar ForskarFredag, ett årligen återkommande event som syftar till att besökarna på ett lättsamt sätt får möta forskare, upptäcka forskningsprojekt och se hur forskningsresultaten påverkar människors vardag.

Qxus4aidks2ysryvmtzj

​​Sverige först med standard för hjärtsäker zon

Nyheter   •   2015-09-08 07:00 CEST

Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstopp utanför sjukhus men bara 500 överlever. I dag publicerar SIS den första standarden i Europa för hjärtsäkra zoner. Standarden har tagits fram tillsammans med branschen för att rädda fler liv.

Ynwrsm6htq00fma3yruk

Tre medaljer i Yrkes-VM till Sveriges yrkesskickligaste ungdomar

Nyheter   •   2015-08-17 14:00 CEST

I går avslutades världsmästerskapet i yrkesskicklighet, Yrkes-VM i São Paulo. AFA Försäkring är stolt sponsor av det svenska yrkeslandslaget, som kammade hem två silver och ett brons.

Media-no-image

​Prideparaden är hjärtsäkrad

Pressmeddelanden   •   2015-07-13 09:00 CEST

När årets Pridefestival i Stockholm avslutas med den välbesökta Prideparaden med närmare 40 000 deltagare finns det hjärtstartare och funktionärer som är utbildade i hjärt-lungräddning med i paradtåget.

-Prideparaden är en stor glädjedag för många människor. Med hjärtstartare i närheten ökar chansen för överlevnad om någon skulle drabbas av plötsligt hjärtstopp. Hjärt-Lungfonden hjärtsäkrar Pride med hjärtstartare och specialutbildade funktionärer som kommer att kunna rädda liv på plats om olyckan skulle vara framme, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Med en hjärtstartare till hands har man 75 procents chans att överleva om man drabbas av plötsligt hjärtstopp. I årets Prideparad finns det 7 hjärtstartare och 20 funktionärer som är utbildade i hjärt-lungräddning på olika platser i tåget.

– Vi är glada över samarbetet med Hjärt- och Lungfonden, som mynnat ut i att det sedan förra året kommer finnas hjärtstartare på plats längs hela paradvägen. Det känns oerhört bra att vi nu gemensamt ytterligare kan garantera alla deltagares och besökares trygghet, säger Joanna Ljunggren, Presschef Stockholm Pride.

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp räknas varje minut. Med en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har man 75 % chans att överleva. Varje år överlever endast 500 av de 10 000 svenskar som drabbas av hjärtstopp.

Stockholm Pride Parade är Skandinaviens största Prideparad och har blivit Stockholms största årliga folkfest. Paraden har runt 40 000 deltagare och 100 000-tals stockholmare och turister samlas för att se alla färgglada ekipage. Den gemensamma nämnaren är alla människors lika värde.

Hjärtsäkra Sverige är en kampanj som Hjärt-Lungfonden driver tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring. Målen med kampanjen är bland annat att dubblera antalet hjärtstartare i samhället, att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning och att genomföra landsomfattande aktiviteter för att informera om plötsligt hjärtstopp.

Läs mer om Hjärtsäkra Sverige här

Läs mer om Prideparaden här

Pressbilder Hjärtsäkra Sverige

Pressbilder Stockholm Pride


För mer information, kontakta gärna:
Anna Ålenius Mathson, pressansvarig Hjärt-Lungfonden
Telefon 070-544 230, anna.alenius@hjart-lungfonden.se

Joanna Ljunggren, Presschef Stockholm Pride

Telefon 070-4503 934, joanna.ljunggren@stockholmpride.org

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

När årets Pridefestival i Stockholm avslutas med den välbesökta Prideparaden med närmare 40 000 deltagare finns det hjärtstartare och funktionärer som är utbildade i hjärt-lungräddning med i paradtåget.

Läs vidare »
Media-no-image

​Drygt 32 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelanden   •   2015-07-07 10:00 CEST

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring drygt 32 miljoner kronor i anslag till 13 nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten som beviljats anslag är att de ska minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

AFA Försäkring avsätter varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Nedan listas vilka projekt som beviljats forskningsmedel vid anslagsomgång två. På www.afaforsakring.se/forskning finns ytterligare information om projekten

Trötthetens förändring över tid i olika yrkesgrupper, relation till åldrande, stress, fysisk arbetsbelastning och sömn
Torbjörn Åkerstedt, professor, Karolinska Inst. Inst för klinisk neurovetenskap. Tel: 0855378947, 0706304135. E-post: torbjorn.akerstedt@ki.se
Beviljat anslag: 2 306 000 kr

Individers egna uppfattningar om avgörande faktorer för återkomst till arbetslivet efter svårare psykisk ohälsa
Magnus Elfström, universitetslektor, Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. Tel: 016-15 37 88, 0732708846. E-post: magnus.elfstrom@mdh.se
Beviljat anslag: 840 000 kr

Vägen tillbaka till arbetslivet efter utmattningssyndrom: Vikten av kognitiv och fysisk träning för hållbar arbetsförmåga
Anna Stigsdotter Neely, professor, Institutionen för sociala och psykologiska studier vid Karlstad universitet, 0703935323. E-post: anna.neely@kau.se
Beviljat anslag: 1 179 000 kr

Vilken betydelse har HR/personalfunktionen för det systematiska arbetsmiljöarbetet?
Lisa Schmidt, fil mag. IVL Svenska Miljöinstitutet. Tel: 0859856328, E-post: lisa.schmidt@ivl.se
Beviljat anslag: 2 590 000 kr

How fast are cognitive functions restored when on-call physicians are awakened during night shifts
John Axelsson, Karolinska Institutet, universitetslektor, Inst för klinisk neurovetenskap. Tel: 070-213 66 76, E-post: john.axelsson@ki.se

Beviljat anslag: 2 670 000 kr

Från utbrändhet till engagemang genom utvecklat ledarskap bland yngre läkare
Mats Brommels, professor, Karolinska Institutet, Inst för lärande, informatik, management och etik. Tel: 0852486930, 0705526930. E-post: mats.brommels@ki.se
Beviljat anslag: 2 894 000 kr

Karaktärisering av skyddande immunsvar och utveckling av immunterapi mot åderförkalkning
Jan Nilsson, professor, Lunds universitet, Inst för kliniska vetenskaper, Malmö. Tel: 040 391230. E-post: jan.nilsson@med.lu.se
Beviljat anslag: 3 000 000 kr

Minskat behov av vibrationer vid demoleringsarbete (MinVib)
Lage Burström, forskare, Umeå universitet, Inst för Folkhälsa och klinisk medicin. Tel: 090-785 13 43, 076-817 06 57. E-post: lage.burstrom@umu.se
Beviljat anslag: 1 979 000 kr

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och luftföroreningar i arbetsmiljön. En longitudinell populationsstudie av kvinnor och män i Stockholms län
Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker, Karolinska Institutet, Inst för miljömedicin. Tel: 08 123 372 38, 070 87 85 758. E-post: pernilla.wiebert@ki.se
Beviljat anslag: 2 534 000 kr

Framtidens tvätteri - Partsgemensamt arbetssätt för att förebygga belastningsbesvär och utveckla attraktiva hållbara företag
Ulrika Harlin, tekn.lic. civ.ing. Swerea IVF AB. Tel: 0317066054, 0707806054. E-post: ulrika.harlin@swerea.se
Beviljat anslag: 2 900 000 kr

Byggbranschens behov av externa arbetsmiljötjänster
Leif Berglund, bitr lektor, Luleå tekniska universitet, Inst för ekonomi, teknik och samhälle. Tel: 0920493087, 0725390897. E-post: leif.berglund@ltu.se
Beviljat anslag: 3 000 000 kr

Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor? Uppföljande kommunikationsinsatser
Per Fjellström, fil. dr. IVL Svenska Miljöinstitutet. Tel: 0859856325. E-post: par.fjallstrom@ivl.se
Beviljat anslag: 400 000 kr

Är jobbet för tungt? Företag och anställda bör nu klara av mätningen själva - test av ny precis och kostnadseffektiv kartläggning - i städbranschen
Mikael Forsman, professor, Karolinska Institutet, Inst för miljömedicin. Tel: 0812337162, 0704910196. E-post: mikael.forsman@ki.se
Beviljat anslag: 2 266 000 kr

Mer information:
Susanna Stymne Airey, avdelningschef FoU, AFA Försäkring, 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

På uppdrag av arbetsmarknadens parter beviljar AFA Försäkring drygt 32 miljoner kronor i anslag till 13 nya forskningsprojekt. Gemensamt för projekten som beviljats anslag är att de ska minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Läs vidare »
Media-no-image

Grön Bostad växlar upp med ny VD och fler bostäder

Nyheter   •   2015-06-26 10:00 CEST

Eva Ellenfors har tillträtt som ny VD för Grön Bostad. Ellenfors kommer närmast från egen konsultverksamhet och studier, och har dessförinnan arbetat i ledande roller inom Einar Mattsson, PWC och SEB Trygg Liv. Ellenfors tillträdde 1 juni 2015.

Grön Bostads affärsidé är att äga och förvalta en portfölj av hållbara och miljövänliga fastigheter i tillväxtorter där hyresgästerna ska erbjudas kvalitativt boende till förhandlade hyror och där boendet underlättar ett miljöriktigt beteende. Hållbarhetsaspekten finns med i allt vi gör för boende, organisation och samhälle. Vi vill verka som pådrivare i utvecklingen och målsättningen är nu att väsentligt utöka Grön Bostads bestånd. Det är en mycket intressant och angelägen arbetsuppgift, säger Eva Ellenfors.

Grön Bostad utökades under maj 2015 med ytterligare bostäder på Campus Flemingsberg. Ett projekt innehållande 430 lägenheter som inriktas mot studenter och forskare med mindre lägenheter och med smarta planlösningar.

AFA Fastigheter och ByggVesta, som är vardera hälftenägare av Grön Bostad, har också tecknat ett intentionsavtal avseende framtidens Grön Bostad, vilket innebär en fortsatt expansion med en målbild om cirka 4.000 lägenheter tom 2018. Huvudfokus är Sveriges fyra största städer.

Det är mycket roligt att Eva Ellenfors tillträder som VD för vårt gemensamma bolag. Evas gedigna bakgrund och handlingskraft kommer att bidra till att förverkliga intentionen med Grön Bostad, menar Kristina Sawjani AFA Fastigheter.

Om Grön Bostad:

Grön Bostad ägs till lika delar ägs av ByggVesta AB och AFA Fastigheter. Bolaget äger, efter färdigställande, 2.300 lägenheter med stark miljöprofil i 6 svenska storstäder. www.gronbostad.nu

Om AFA Fastigheter

AFA Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors- hotell- och bostadsfastigheter – främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholms innerstad är AFA Fastigheter den fjärde största fastighetsägaren Fastighetsbeståndet består av cirka 520 000 kvm till ett värde av cirka 24 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se

Om ByggVesta

ByggVesta är ett fastighetsutvecklande och långsiktigt förvaltande bolag som genom att exploatera flexibelt, kostnadseffektivt och resursmedvetet, utan att tumma på kvalitet, 

​Eva Ellenfors har tillträtt som ny VD för Grön Bostad. Grön Bostad ägs till lika delar ägs av ByggVesta AB och AFA Fastigheter. Bolaget äger, efter färdigställande, 2.300 lägenheter med stark miljöprofil i 6 svenska storstäder.

Läs vidare »
Nifwxebshz0xyxbi03fh

​Välkommen till AFA Försäkrings seminarier i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 10:00 CEST

En viktig del av vår verksamhet är stöd till forskning och andra förebyggande insatser för en förbättrad arbetsmiljö. Vid ett par seminarier under Almedalsveckan presenteras två av insatserna. Ett forskningsprojekt om det växande arbetsmiljöproblemet med ledare som mobbas och ett webbaserat system som AFA Försäkring utvecklat för att stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Y5yhcvezrbyjiq0c6kgk

​50 miljoner kronor till unik satsning inom kronisk smärta

Pressmeddelanden   •   2015-06-11 10:00 CEST

På uppdrag av arbetsmarknadens parter anslår AFA Försäkring sammanlagt 50 miljoner kronor till 13 nya forskningsprojekt om kronisk smärta.Gemensamt för all forskning som AFA Försäkring stödjer är att den bidrar till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Media-no-image

AFA Fastigheter satsar på solceller

Pressmeddelanden   •   2015-06-05 09:30 CEST

AFA Fastigheter är först ut i Sverige med att leasa solpaneler till en av sina fastigheter på Södermalm i Stockholm. Huset som byggdes 1917 kommer att tack vare solcellerna reducera sin elförbrukning från det vanliga elnätet med cirka 15 procent.

AFA Fastigheter inleder nu ett samarbete med Eneo Solutions som kommer att leverera 60 kW solceller till fastigheten Barnängen 6 på Södermalm i Stockholm. AFA Fastigheter blir därmed det första fastighetsbolaget i Sverige som i stället för att själva installera solceller nu tecknar ett leasingavtal om 20 år.

AFA Fastigheter arbetar målmedvetet med miljö och hållbarhetsfrågor
och var det andra fastighetsbolaget i Sverige som certifierade sitt Energiledningssystem enligt ISO 50001. Att införa solenergi tillsammans med en partner ser man som en stor fördel.

- Det är viktigt för oss som fastighetsägare att hitta långsiktigt hållbara energilösningar och att utnyttja energi från solen känns helt rätt i tiden. Eneo Solutions står för både installation och drift och vi erhåller en garanterad årsvolym under många år framöver, säger Ulrika Rydén, Energi och Hållbarhetsansvarig på AFA Fastigheter.

Eneo Solutions anläggning kommer att leverera cirka 58 000 kWh helt förnybar solel per år, vilket motsvarar cirka 15 % av byggnadens elbehov. Den installerade tekniken kommer även att göra det möjligt för fastighetsförvaltningen att visualisera solproduktionen för hyresgästerna.

-Miljöaspekten är viktig för våra hyresgäster och med det här systemet kommer vi kunna involvera våra hyresgäster i hur elförbrukningen ser ut under året. Nu inväntar vi endast bygglovet sedan sätter vi igång, säger Ulrika Rydén.

Mer information:
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 070-815  49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se

Ulrika Rydén, energi och hållbarhetsansvarig, 0708-92 55 90, ulrika.ryden@afafastigheter.se

AFA Fastigheter förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder – främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighetsbeståndet består av cirka 550 000 kvm till ett värde av cirka 22 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring 

www.afafastigheter.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

AFA Fastigheter är först ut i Sverige med att leasa solpaneler till en av sina fastigheter på Södermalm i Stockholm. Huset som byggdes 1917 kommer att tack vare solcellerna reducera sin elförbrukning från det vanliga elnätet med cirka 15 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Invigning av AFA Fastigheters nionde hotell

Pressmeddelanden   •   2015-06-04 13:35 CEST

Idag invigs Clarion Hotel och Congress Malmö Live. Med sina 85 meter över marken och intressanta arkitektur blir hotellet ett spännande inslag i AFA Fastigheters bestånd.

- Clarion Hotel och Congress Malmö Live blir det nionde hotellet i vårt fastighetsbestånd. Vi tror att resandet generellt kommer att öka och att hotell med centralt läge är en relativt trygg och långsiktig investering, säger Tomas Ingemarsson chef för AFA Fastigheter.

Majoriteten av AFA Fastigheters bestånd ligger i centrala Stockholm och består främst av kontor, hotell och bostäder. Utanför Stockholm direktäger AFA Fastigheter förutom Clarion Hotel i Malmö, även Elite Plaza Hotell i Göteborg.

Clarion Hotel och Congress Malmö Live ligger i absolut framkant i ett hållbarhetsperspektiv med starkt reducerad energianvändning och inom kort även certifierat enligt det internationella miljösystemet LEEDs (Leadership in Energy and Environmental Design) högsta nivån Platina. Hotellfastigheten blir en av Europas första med denna höga klassificering.

– Vi strävar hela tiden efter att bli ett ännu mer hållbart fastighetsbolag. Därför är vi mycket stolta ägare av denna byggnad som ligger i absolut framkant i ett hållbarhetsperspektiv, säger Tomas Ingemarsson.

Clarion Hotel ingår i hotellkedjan Nordic Choice och har byggts av Skanska. Totalt omfattar byggnaden 26 000 kvadratmeter. På den ytan ryms 444 hotellrum och en kongresshall för 1500 personer. En restaurang och skybar har också sin givna plats. Arkitekten bakom är den danska arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen som bland annat ritat ”Den Sorte Diamanten i Köpenhamn samt hovrättsbyggnaden i Malmö.

Mer information:
 
Tomas Ingemarsson, chef AFA Fastigheter, 08-696 40 75
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 08-696 42 63, 0708-15 49 05


AFA Fastigheter förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder – främst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighetsbeståndet består av cirka 550 000 kvm till ett värde av cirka 22 miljarder SEK. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. www.afafastigheter.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

​Idag invigs Clarion Hotel och Congress Malmö Live. Med sina 85 meter över marken och intressanta arkitektur blir hotellet ett spännande inslag i AFA Fastigheters bestånd.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • Pressinformation
  • carolinepf.rylpyswewqvcrrianttdemgcyr@myafljaforwwrlsakrixing.veilse
  • 08-696 42 63
  • 0708-15 49 05
Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring

Om AFA Försäkring

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.